Skip to content

Våre prosjekter

Klassekorpsinstrumenter

Stiftelsen Korps i skolen har en instrumentutlånsordning der skoler kan låne klassesett med instrumenter til klassekorpsundervisning. Vi gir opplæring, veiledning og oppfølging til KIS-skoler, både i oppstartsfasen og underveis. Alle våre instrumenter er for tiden utlånt. Vi ønsker svært gjerne å videreføre og utvide ordningen.

Spill med Garden!

Et nytt og spennende prosjekt vi svært gjerne skulle sette ut i livet denne våren er digitalisering av læremateriell til bruk i klassekorpsundervisning og skolekorps. Læremateriellet skal bestå av en læringsplattform med tilhørende app slik at øving kan skje overalt! Plattformen skal blant annet inneholde ulike demonstrasjonsvideoer, playback-materiale og noter for utskrift, og være tilpasset både hjemmeøving, KIS-skoler og korpsundervisning.

Målet er å gjennomføre motiverende samarbeid mellom skoler, korps og Hans Majestet Kongens Garde. Hver på sin kant og på sitt nivå kan skoleklasser og korps øve, for så å møtes for å spille sammen med Garden!

Miljøprosjektet «Gjenbruk av korpsinstrumenter»

Stiftelsen Korps i skolen ønsker å gjennomføre et miljøprosjekt der vi samler inn brukte instrumenter. Mange steder ligger det instrumenter som ikke brukes, fordi de trenger større eller mindre reparasjoner. Målet er å sette instrumentene i stand og dele dem ut gjennom instrumentutlånsordningen slik at det blir mulig å starte enda flere klassekorps! Borg Musikk BA ønsker å være samarbeidspartner for oss i dette prosjektet.

Stiftelsen Korps i skolen er en ideell organisasjon som jobber iherdig for barn, familier, skole og samfunn. Vi arbeider med å søke støtte slik at instrumentutlånsordningen kan utvides og de andre prosjektene kan gjennomføres. Har du eller ditt firma på noe vis mulighet til å hjelpe – ta kontakt!