Skip to content

KIS’ historie

Stiftelsen Korps i Skolen arbeider for å opprette gode og varige samarbeid mellom korps og skoler. I 2009 ble oppretter av stiftelsen, Jostein Skare, introdusert for klassekorpsundervisning på Nesbyen. Her hadde kulturskolerektor Arild Rønsen og musikkpedagog Jaime Carrizo satt igang et undervisningsopplegg som bar frukter. Dette ble inspirasjonen til Stiftelsen Korps i Skolen.

Etter flere års frivillig arbeid ble Stiftelsen Korps i Skolen (KiS) opprettet i 2013. Stiftelsens formål har siden vært å skape økt interesse for korps ved å styrke grunnskolers musikkundervisning. Korpsundervisning har mange muligheter, og er derfor en svært god vei til å nå målene i Kunnskapsløftets musikkfagplan. Samtidig får korps i rundt KIS-skoler ofte en svært tiltrengt rekruttering når klassekorpsene opprettes.

Skolekorps som fritidsaktivitet har tapt terreng de siste årene i konkurranse med andre tilbud til barn i skolealder. Da KiS startet opp var mer enn 100 korps lagt ned de siste 5 årene og det hadde blitt 10.000 færre korpsmusikanter på 10 år. For å hindre at skolekorpsene ville forsvinne måtte det handles. Siden oppstart har stiftelsen derfor hjulpet nærmere 100 skoler med å starte opp klassekorps eller en variant av dette. Stiftelsen har også hjulpet i gang og fulgt opp samarbeid mellom korps og skoler slik at mange korps i KiS-skolers nærmiljøer har fått nytt liv.

I 2014 fikk KiS i samarbeid med Korpsnett Norge tillit av Sparebankstiftelsen. Vi mottok en gave på 2 millioner kroner til en instrumentutlånsordning for skoler. 24 skoler ble hjulpet i gang ved hjelp av disse midlene.

Samarbeidsavtalen mellom Stiftelsen Korps i Skolen og Korpsnett Norge består. Vi har sammenfallende målsetninger og ønsker, men fra høsten 2019 vil det være KIS som arbeider videre med instrumentutlånsordning, læremateriell, veiledning og oppfølging mens Korpsnett jobber mest utenfor skolen. Slik tenker vi at vi sammen vil kunne oppnå svært gode resultater.

Vårt arbeid bidrar til et godt rekrutteringsgrunnlag for skolekorps og amatørmusikkmiljøer. Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps er derfor også en samarbeidspartner som ser på arbeidet vi gjør som svært viktig da Garden er avhengig av det samme rekrutteringsgrunnlaget for å opprettholde samme høye kvalitet i fremtiden som i dag.

Stiftelsen søker for tiden støtte for å kunne fortsette arbeidet. I tillegg til å opprettholde og styrke utlånsordningen ønsker vi å digitalisere undervisningsmateriell, utvikle en app for øving og motivasjon, samt veilede nye samarbeid. Ta kontakt om du kan bidra! Stiftelsens instrumenter er alle utlånt. Likevel oppfordrer vi de som trenger instrumenter og hjelp til å opprette klassekorps til å fortsette å ta kontakt.