Skip to content

Hvem er vi?

Tonje Gravningsmyhr Næss
tonje@korpsiskolen.no
Tlf: 90733907
Tonje Gravningsmyhr NæssMusikkpedagogisk ansvarlig

Tonje Gravningsmyhr Næss er freelance trompetist, trompetlærer i Varna Musikkinstitutt, musikklærer for 4.-10. trinn og lærer i valgfag Sal og Scene. Hun leverte våren 2018 sin mastergrad med fordypning i tidlig trompetundervisning, med tittelen «Trompet i barnehagen – ikke noe hokus pokus, egentlig» som fikk beste karakter. Tonje har som den første i Norge bestått Suzuki Trumpet Teacher Training Level 1 gjennom European Suzuki Assosiation. Øvrig utdanning er tatt ved Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Oslo og Norges Musikkhøgskole i trompet, musikkundervisning, pedagogikk og medier og kommunikasjon. Tonje brenner for korps, barn og musikk, og for at god musikkundervisning og spill på korpsinstrumenter skal gjøres tilgjengelig for alle barn og unge uansett bakgrunn og forutsetninger. I KIS vil Tonje arbeide med kommunikasjon, nettsider, veiledning, kurs, musikkpedagogisk materiell, nettbaserte læremidler og instrumentutlånsordningen.

 

Sverre Wessel Caspersen
Styreleder
post@korpsiskolen.no
Tlf: 41312082

Sverre Wessel Caspersen er styreleder for Stiftelsen Korps i Skolen. Sverre er utdannet fra Norges Musikkhøgskole med trompet som hovedinstrument. Siden 1994 har han vært ansatt som musikkinstruktør og dirigent for Signalkorpset i Hans Majestet Kongens Garde. Ved siden av har han arbeidet som dirigent for korps i ulike divisjoner i 40 år. Foruten å være styremedlem vil Sverre Wessel Caspersen fungere som musikkfaglig konsulent for KIS i forhold til veiledning og kurs, musikkpedagogisk materiell og læremidler for klassekorps og skolekorps.

 

Jørund Henning Rytman
Styremedlem
post@korpsiskolen.no

Jørund Henning Rytman er styremedlem for Stiftelsen Korps i Skolen. Han er utdannet fra Handelshøyskolen BI og Forsvarets høyskole. Jørund er tidligere nestleder og sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom, tidligere fylkesleder i Buskerud FrP, mangeårig landsstyrerepresentant, tidligere gruppeleder for FrPs fylkestingsgruppe i Buskerud fylkesting og bystyrerepresentant i Drammen. Han har over mange år hatt sitt virke på Stortinget, og da i finanskomitéen, næringskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen. Jørund har over flere år vært styremedlem i stiftelsen Blaafarveværket og styreleder i stiftelsen Aktiv Ungdom. Han har også sittet tolv år som styreleder i Gründerforeningen og innehatt stillinger innen salg, ledelse, reklame og markedsføring. I dag er Jørund leder for politikk og samfunnskontakt i Bedriftsforbundet.

 

Chris Thompson
Styremedlem
post@korpsiskolen.no

Chris Thompson er styremedlem for Stiftelsen Korps i Skolen (Under utarbeidelse).

 

Jostein Skare 
Oppretter
Jostein@korpsiskolen.no

Jostein Skare er EdTech-gründer og oppretter av Stiftelsen Korps i Skolen. Jostein har et stort engasjement for korps, musikk og lokalmiljø, og har i mange år arbeidet for og i frivilligheten innen fotball, korps og politikk. Han er seriegründer med mange års erfaring som styreproff, næringslivsleder og forretningsutvikler, og har solid erfaring med internasjonal handel av musikkinstrumenter. De siste 10 årene har fokuset vært musikkundervisning i grunnskolen, og i tilknytning til dette har han etablert et EdTech-selskap og arbeidet som musikklærer i skolen. Jostein har graden Master of science in business administration (siviløkonom) med spesislisering innen finans, regnskap og internasjonalisering fra Högskolan i Karlstad.

 

Økonomi og Administrasjon

Thorbjørn Liell
Styresekretær
post@korpsiskolen.no

Thorbjørn er styresekretær for Stiftelsen Korps i Skolen.

 

Camilla Fjeldstad
Økonomikonsulent
post@korpsiskolen.no

Camilla Fjeldstad er økonomikonsulent for Stiftelsen Korps i Skolen.

 

Kristin Indredavik
Økonomikonsulent
post@korpsiskolen.no

Kristin Indredavik er økonomikonsulent for Stiftelsen Korps i Skolen.