Om KiS

I 2009 ble oppretter av stiftelsen, Jostein Skare, introdusert for klassekorpsundervisning på Nesbyen. Her hadde kulturskolerektor Arild Rønsen og musikkpedagog Jaime Carrizo dratt i gang et spennende opplegg. Dette ble inspirasjonen til Stiftelsen Korps i Skolen.

Etter flere år med frivillig arbeid bestemte Jostein Skare seg i 2013 for å opprette Stiftelsen Korps i Skolen (KiS). Stiftelsens formål skulle være å øke interessen for korps gjennom å styrke grunnskolens musikkundervisning. Jostein Skares utgangspunkt var at klassekorpsundervisning hadde vist seg å være en svært god vei til å oppfylle mange av lærerplanens målsetninger for musikkfaget. Klassekorpsundervisning viste seg også å gi rask og god rekruttering til skolekorpsene i de deltakende skolenes lokalmiljøer.

Skolekorps som fritidsaktivitet har dessverre tapt terreng de seneste årene i konkurranse med andre tilbud til barn i skolealder. Da KiS startet opp sitt arbeid var mer enn 100 korps lagt ned de siste 5 årene. Det hadde blitt 10.000 færre korpsmusikanter på 10 år, og antall korpsmedlemmer i NMF var halvert de siste 20 årene. Jostein Skare hadde ønske om å forhindre at skolekorpsene ble helt borte om få år, og det var derfor nødvendig å handle raskt. Det ble derfor tatt tak, og siden oppstart har stiftelsen hjulpet nærmere 100 skoler med å starte opp klassekorps eller en variant av dette. Stiftelsen har også hjulpet til med å opprette samarbeid mellom korps og skoler slik at korpsene i KiS-skolenes nærmiljø har fått nytt liv.

En vedvarende utfordring er tilgang på instrumenter til undervisning og ressurser til veiledning. I 2014 fikk KiS betalt for mange års slit. I samarbeid med Korpsnett Norge fikk stiftelsen tillit av Sparebankstiftelsen med en gave på 2 millioner kroner for å opprette en utlånsordning av instrumenter til skolene. 24 skoler fikk glede av  denne ordningen.

Stiftelsen Korps i Skolen setter stor pris på samarbeidet med Korpsnett Norge, en foroverlent og innovativ korpsorganisasjon for fremtiden. Videre setter vi også stor pris på mottakelsen vi har fått hos Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps som har trykket oss og vårt initiativ til sitt bryst. De har gjort det klart at stiftelsens arbeid er essensielt for å sikre et godt rekrutteringsgrunnlag, noe korpset er avhengig av om det skal kunne opprettholde samme høye kvalitet i fremtiden som i dag.

Utlånsordningen skal fortsette, og vi oppfordrer derfor både de som ønsker å støtte med gaver og de som trenger instrumenter og hjelp til å opprette klassekorps om å ta kontakt. I tillegg til utlånsinstrumenter er stiftelsens formål å hjelpe skolene med undervisningsmateriell og kursing av musikklærere. Stiftelsen samler nå inn penger for å kunne løfte korpsene i Musikkorpsenes år 2018. Målet er å styrke utlånsordningen, samt å digitalisere kurs og undervisningsmateriell. Ta kontakt om du kan bidra.