Visit Homepage
Skip to content

Om KiS

I 2009 ble oppretter av stiftelsen, Jostein Skare, introdusert for klassekorpsundervisning på Nesbyen, hvor kulturskolerektor Arild Rønsen og musikkpedagog Jaime Carrizo hadde dratt i gang et spennende opplegg. Dette ble inspirasjonen til stiftelsen.

Etter flere år med frivillig arbeid fra 2009 bestemte Jostein Skare seg for i 2013 å opprette Stiftelsen Korps i Skolen (KiS) med formål å styrke musikkundervisningen og øke interessen for korps. Han så at klassekorps var den beste måten for skolene til å oppfylle lærerplanens krav til musikkundervisning. Samtidig så han at det ga en svært god rekruttering til skolekorpsene.

Korpsorganisasjonene hadde ikke lyktes i sitt arbeid med å gjøre korps interessant nok i konkurransen med andre aktiviteter. Mer enn 100 korps var lagt ned de siste 5 årene. Det hadde blitt 10.000 færre korpsmusikanter på 10 år, og antall korpsmedlemmer i NMF var blitt halvert de siste 20 årene. Jostein Skare så at skolekorpsene kunne være borte om få år om ikke det ikke ble gjort noe. Derfor ble det tatt tak, og siden oppstart har stiftelsen hjulpet nærmere 100 skoler med å starte opp klassekorps eller en variant av dette.

I 2014 fikk KiS betalt for mange års slit. En av utfordringene er tilgang på instrumenter til undervisning og ressurser til veiledning. I samarbeid med Korpsnett Norge fikk vi tillit av Sparebankstiftelsen med en gave på 2 millioner kroner til en utlånsordning av instrumenter til skolene. 24 skoler fikk glede av ordningen. 

Vi er veldig glade for samarbeidet med Korpsnett Norge, som vi oppfatter som en foroverlent og innovativ korpsorganisasjon for fremtiden, men vi setter også stor pris på den mottakelsen vi har fått hos Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps som trykket oss og vårt initiativ til sitt bryst. De gjorde det veldig klart at stiftelsens arbeid var svært viktig for å sikre et godt rekrutteringsgrunnlag, som korpset er avhengig av om de skal kunne opprettholde høy kvalitet over tid.

Utlånsordningen fortsetter! Vi oppfordrer både de som ønsker å støtte opp om dette med gaver og de som trenger instrumenter til klassekorps om å ta kontakt. I tillegg til utlånsinstrumenter hjelper vi skolene med undervisningsmateriell og kursing av musikklærere.

Stiftelsen samler nå inn penger for å gjøre et ekstra løft i Musikkorpsenes år 2018. Målet er da å styrke utlånsordningen, samt å digitalisere både kurs og undervisningsmateriell. Ta kontakt om du kan bidra.