Skip to content

Målsetninger:

Stiftelsen Korps i Skolen jobber for å gjøre det mulig for skoler i alle hjørner av Norge å opprette klassekorps på sine skoler. Vi er nå inne i en prosess der vi søker støtte til videre arbeid for å:

  • Utvide instrumentutlånsordningen og vedlikeholde instrumentparken vi har. Ordningen gjør det mulig for skoler å låne instrumenter til bruk i klassekorps. Instrumentene lånes gratis men skolen forplikter seg til vedlikehold og tilbakelevering om de ikke brukes. Skoler som deltar kalles KIS-skoler, og vi ønsker å gi alle KIS-skoler gratis veiledning og oppfølging. Det samme får nærmiljøets korps om ønskelig.
  • Opprette en læringsportal til bruk for KIS-skoler. Her skal det finnes demonstrasjonsvideoer av ulike slag, opplæringsvideoer, playback-materiale og noter for utskrift. Vi ønsker at læringsportalen skal være gratisk for KIS-skoler, korps, musikklærere og korpsbarn.
  • Utforme en app for øving. Denne skal kunne brukes både av elevene selv hjemme og på skolen, korps og lærere.
  • Veilede og motivere korps og skoler til gode samarbeid gjennom klassekorpskonferanser, kurs og festivaler.