Styrket musikkundervisning revitaliserer korps-Norge

MÅLSETNINGER

  • Få musikkorps foran i alle 17.mai-tog igjen ved å sørge for god rekruttering og et aktivt lokalt musikk- og kulturliv
  • Gi barn lik sjanse til å lære seg å spille et musikkinstrument uavhengig av familiens sosiale, kulturelle eller økonomiske ståsted
  • Styrke musikkundervisningen for alle barn i norsk grunnskole slik at den blir en mestringsarena der alle kan lykkes
  • Gjøre motivasjon for læring og skole mulig for alle barn gjennom korpsundervisning
  • Ta vare på kulturarv og tradisjoner 
  • Utløse og stimulere til frivillighet

"Korps i skolen er et fantastisk tilbud til elevene. Elevene lærer så mye mer enn bare musikk, de lærer norsk, matematikk, takt, marsjering, samarbeid, vente, lytte, snakke og respekt. Egentlig dekker denne opplæringen utrolig mange av kunnskapsløftets fokus på grunnleggende ferdigheter. Korps er i tillegg allmenndannende. Supert er det som skjer!"

- May Dypdalen, rektor ved Gvarv skole

"Korps i skolen er mye mer enn lettvint rekruttering til skolekorpset. Gjennom dette har elevene våre fått tilegnet seg mye kompetanse innen musikkfaget. De kan spille et instrument, de kan noter, de har lært seg å være oppmerksomme, de kan både gi ros og de kan ta i mot ros, og ikke minst har de fått en selvtillit til at de mestrer, og de tør å vise hva de kan. Den lille investeringen som skolen har gjort med en ekstra time i musikk for elevene og en ekstra lærerressurs per uke har betalt seg mangeldobbelt! Dette er et prosjekt vi kommer til å prioritere deltakelse i fremover og som vi trygt kan anbefale videre."

- Assisterende rektor ved Flå barneskole