Skip to content

Velkommen til KIS!

Klassekorps på 17.mai

(Klassekorps under 17.maifeiring)

Høst 2018 – hvor går vi?

I skrivende stund er høsten på hell. Stiftelsen går en spennende tid i møte og hviler ikke! Stadig opplever vi interesse for arbeidet vi har gjort, det vi gjør og alt vi ønsker å fortsette å gjøre! Foruten å veilede korps og skoler videre søker vi midler for å kunne hjelpe med instrumenter, materiell og kursing. Fortsett å melde interesse så vi i KiS har oversikt over hvem og hvor mange som ønsker hjelp til oppstart av klassekorps!

Stiftelsen Korps i Skolen har solid formell kompetanse på korps, korpsdrift, instrumentalundervisning, musikkundervisning i grunnskolen, administrasjon og styrearbeid. Vi i KiS presenteres på siden «Hvem er vi». I tiden fremover arbeider vi målrettet videre. Vi håper å utrette store ting fremover!

Tonje Gravningsmyhr Næss er musikkpedagogisk ansvarlig i KiS men tar seg også av kommunikasjon ut mot korps, skoler og samarbeidspartnere. I det daglige kommer du raskest i kontakt med oss i KiS via epostadressen tonje@korpsiskolen.no.

Vi ønsker alle en gledelig juletid!

Hilsen alle oss i Stiftelsen Korps i Skolen.

"Korps i skolen er et fantastisk tilbud til elevene. Elevene lærer så mye mer enn bare musikk, de lærer norsk, matematikk, takt, marsjering, samarbeid, vente, lytte, snakke og respekt. Egentlig dekker denne opplæringen utrolig mange av kunnskapsløftets fokus på grunnleggende ferdigheter. Korps er i tillegg allmenndannende. Supert er det som skjer!"

- May Dypdalen, rektor ved Gvarv skole

"Korps i skolen er mye mer enn lettvint rekruttering til skolekorpset. Gjennom dette har elevene våre fått tilegnet seg mye kompetanse innen musikkfaget. De kan spille et instrument, de kan noter, de har lært seg å være oppmerksomme, de kan både gi ros og de kan ta i mot ros, og ikke minst har de fått en selvtillit til at de mestrer, og de tør å vise hva de kan. Den lille investeringen som skolen har gjort med en ekstra time i musikk for elevene og en ekstra lærerressurs per uke har betalt seg mangeldobbelt! Dette er et prosjekt vi kommer til å prioritere deltakelse i fremover og som vi trygt kan anbefale videre."

- Assisterende rektor ved Flå barneskole