Visit Homepage
Skip to content

Styrket musikkundervisning revitaliserer korps-Norge

MÅL

Styrke musikkundervisningen for alle i skolen

Gjøre musikkundervisningen til en mestringsarena som igjen gir motivasjon til læring i alle fag, spesielt for de svakeste elevene

Gi alle barn en lik sjanse til å lære seg å spille et musikkinstrument uavhengig av familie, miljø eller ståsted

Sørge for god rekruttering til et aktivt lokalt musikk- og kulturliv

Utløse og stimulere til frivillighet

Ta vare på vår kulturarv og tradisjoner

Få musikkorps foran i alle 17. mai-tog igjen

"Korps i skolen er et fantastisk tilbud til elevene. Elevene lærer så mye mer enn bare musikk, de lærer norsk, matematikk, takt, marsjering, samarbeid, vente, lytte, snakke og respekt. Egentlig dekker denne opplæringen utrolig mange av kunnskapsløftets fokus på grunnleggende ferdigheter. Korps er i tillegg allmenndannende. Supert er det som skjer!"

- May Dypdalen, rektor ved Gvarv skole

"Korps i skolen er mye mer enn lettvinn rekruttering til skolekorpset. Gjennom dette har elevene våre fått tilegnet seg mye kompetanse innen musikkfaget. De kan spille et instrument, de kan noter, de har lært seg å være oppmerksomme, de kan både gi ros og de kan ta i mot ros, og ikke minst har de fått en selvtillit til at de mestrer, og de tør å vise hva de kan. Den lille investeringen som skolen har gjort med en ekstra time i musikk for elevene og en ekstra lærerressurs per uke har betalt seg mangeldobbelt! Dette er et prosjekt vi kommer til å prioritere deltakelse i fremover og som vi trygt kan anbefale videre."

- Assisterende rektor ved Flå barneskole